Vrátenie peňazí

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa zákonnej úpravy alebo v prípade vrátenia výrobku v lehote 30 dní predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

Čiastka Vám bude vrátená v lehote do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (ak odstupujete od zmluvy bez uvedenia dôvodu podľa zákonnej úpravy), pričom predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Ak tovar vraciate v lehote 30 dní bez toho, aby ste nám zaslali oznámenia o odstúpení od zmluvy čiastka Vám bude vrátená v lehote do 14 dní od doručenia vráteného tovaru.


V prípade tovaru vráteného z dôvodu výskytu vady alebo porušenia tovaru (nejedná sa o prípad vrátenia tovaru bez uvedenia dôvodu), Vám bude poplatok za zaslanie tovaru nášmu distribučnému partnerovi vrátený po predložení dokladu o jeho úhrade.


Doklad o úhrade poplatku za zaslanie tovaru nášmu distribučnému partnerovi je možné doručiť  buď vo forme e-mailu alebo poštou. Poplatok Vám bude vrátený v lehote 14 dní odo dňa doručenia dokladu o jeho úhrade.